potpis ugovoraU nazoènosti župana Virovitièko-podravske županije Tomislava Tolušiæa, gradonaèelnika Virovitice, Slatine i Orahovice, naèelnika opæina: Crnac, Èaèinci, Èaðavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomaèa, Sopje, Suhopolje, Špišiæ Bukovica, Voæin, Zdenci, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske uèinkovitosti, Vinko Mladineo, potpisao je 21 ugovor s Jedinicama lokalne i regionalne samouprave s podruèja Virovitièko-podravske županije u vrijednosti od 7.311.352,52 kuna.

 

Naèelnik opæine Èaèinci potpisao je tri Ugovora i to:

 

1. Za rekonstrukciju javne rasvjete na podruèju opæine Èaèinci èija ukupna investicija prema ugovornim troškovnicima, a nakon provedenog postupka javne nabave, iznosi 426.576,97 kuna (s PDV-om), Fond sudjeluje davanjem sredstava financijske pomoæi u iznosu od 341.261,58 kuna (s PDV-om) što predstavlja 80% ukupne investicije.

 

2. Za ugradnju energetskih i ekološki uèinkovitih graðevinskih materijala na OŠ A.G.Matoša u naselju Èaèinci – odnosno izmjena stolarije, èija ukupna procijenjena vrijednost prema ponudbenom troškovniku iznosi 743.157,82 kune (s PDV-om), Fond osigurava sredstva financijske pomoæi u iznosu od 416.168,38 kuna (S PDV-om) što predstavlja 56,82% ukupne investicije

 

3. O zajednièkom financiranju kupnje komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na podruèju opæine Èaèinci – Fond se obvezuje sufinancirati kupnju komunalne opreme sa sredstvima financijske pomoæi najviše u iznosu od 50% stvarne vrijednosti ukupne investicije, ali ne više od 297.129,00 kn (s PDV-om).

 

{rokzoom album=|ugovor|}images/stories/ugovor/slika1.jpg{/rokzoom}{rokzoom album=|ugovor|}images/stories/ugovor/slika2.jpg{/rokzoom}{rokzoom album=|ugovor|}images/stories/ugovor/slika3.jpg{/rokzoom}{rokzoom album=|ugovor|}images/stories/ugovor/slika4.jpg{/rokzoom} {rokzoom album=|ugovor|}images/stories/ugovor/slika5.jpg{/rokzoom}

Na podruèju Virovitièko-podravske županije Fond za zaštitu okoliša i energetske uèinkovitosti realizirao je 66 projekata za koje je odobreno 83.598.867,81 kuna. Pridodaju li se tome sredstva isplaæena za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (16.795.783,61 kn), Fond je ukupno odobrio 100.394.651,42 kune, od èega je veæ isplaæeno 64.571.382,31 kunu. Inaèe, Fond za zaštitu okoliša i energetske uèinkovitosti je na podruèju Republike Hrvatske prihvatio ukupno 2.939 projekata i za tu namjenu odobrio 5.120.931.408,36 kuna, a od toga za 2.418 projekta u podruèju zaštite okoliša odobreno je 4.853.749.524,44 kuna (ukljuèujuæi gospodarenje posebnim kategorijama otpada), dok je za 521 projekt energetske uèinkovitosti odobreno 267.181.883,92 kuna.

 

Vezani link:

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2651&kat=novosti&katime=Novosti

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]