Image Po broju prikupljenih doza krvi na sto stanovnika, orahovaèki Crveni križ dvadeseti je u RH, a prvi u Virovitièko-podravskoj županiji – kazao je predsjednik GD Milan Pavloviæ, a ravnatelj Željko Kiš istakao je brojku od 429 aktivnih darivatelja u GD CK Orahovica, govoreæi na sveèanosti održanoj u povodu Dana darivatelja krvi u Hrvatskom domu kulture u Èaèincima. Od toga broja, kazao je Kiš na podruèju opæine Èaèinci 110 je aktivnih darivatelja.

Na sveèanosti su dodijeljene zahvalnice i priznanja HCK i GD CK Orahovica, novim i višestrukim darivateljima za prvi put darovanu krv, pet puta, deset, dvadeset, trideset i èetrdeset puta darovanu krv.

 

Hrvatski Crveni križ dodijelio je Barici Trnka iz Èaèinaca zahvalnicu za 35 puta darovanu krv, Ivanu Èilogu iz Èaèinaca i Zvonku Panceru iz Donjeg Predrijeva za 50 puta darovanu krv, a Vladi Uršaniæu iz Velikog Rastovca i Marici Gelenèir iz Orahovice za 75 puta darovanu krv.

Priznanja su primili i volonteri orahovaèkog CK, a plakete i zahvalnice dodijeljene su opæini Èaèinci, opæinama Zdenci i Crnac i gradu Orahovici.

Naèelnik opæine Èaèinci, Mirko Mališ, u pozdravnom govoru je istaknuo odliènu suradnju s gradskim društvom, a darivateljima krvi zahvalio se na nesebiènoj humanosti. Sve prisutne pozdravili su i gradonaèelnik Orahovice i naèelnik opæine Crnac. [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]