tole.jpgŽupan Virovitièko-podravske županije, Tomislav Tolušiæ, posjetio je 17. studenog Opæinu Èaèinci gdje je održao sastanak s naèelnikom Opæine Mirkom Mališem, predsjednikom Opæinskog vijeæa Èaèinci Miroslavom Bunetom te izvoðaèima radova i nadzornim inženjerom na novoj sportskoj dvorani koja se nalazi pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Èaèincima. Tom prigodom je župan Tolušiæ obišao radove na novoj sportskoj dvorani gdje su postavljeni krovni nosaèi i uskoro æe se krenuti s postavljanjem krovišta, a takoðer obišao je novoobnovljenu Osnovnu školu Antuna Gustava Matoša u Èaèincima, gdje je sredstvima Virovitièko-podravske županije, opæine Èaèinci i Fonda za zaštitu okoliša i energetske uèinkovitosti, uz novu fasadu postavljena nova stolarija koja je godina predstavljala velik problem OŠ A. G. Matoš.


Potvrðeno je da nova sportska dvorana u Èaèincima mora biti gotova do 16. travnja iduæe godine kada æe ona u povodu Dana opæine Èaèinci biti dana na korištenje uèenicama i svim stanovnicima Èaèinaca. Biti æe to najljepši poklon svim stanovnicima Èaèinaca za njihov Dan opæine – kazao je izmeðu ostalog župan Virovitièko-podravske županije Tomislav Tolušiæ.

Podsjetimo, temeljni kamen za školsku sportsku dvoranu A. G. Matoša u Èaèincima, u travnju ove godine, položio je ministar Petar Èobankoviæ, na prigodnoj sveèanosti kojoj su izmeðu ostalih nazoèili i saborski zastupnik Josip Ðakiæ, župan Tomislav Tolušiæ, državni tajnik Stjepan Mikolèiæ, naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ,… Gradnju sportske dvorane u Èaèincima zajedno financiraju Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Virovitièko-podravska županija i opæina Èaèinci, a ukupna investicija vrijednosti je 9.000.000,00 kuna.

{yoogallery src=[/images/stories/sadrzaj/zupan/]} 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]