dvoranaNaèelnik opæine, Mirko Mališ, 09. ožujka 2009. godine potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Ugovor za izgradnju objekta školsko sportske dvorane O.Š. A.G.Matoša u Èaèincima.

Sukladno rezultatima javnog natjeèaja ugovor je potpisan s tvrtkom Gradnja d.d. iz Osijeka, koja se istakla kao najpovoljniji ponuðaè.

Ukupan iznos investicije iznosi 8.842.331,14 kuna, od èega Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva sudjeluje u sufinanciranju sa 80% ukupne investicije, odnosno 7.073.864,91 kn, a opæina Èaèinci i Virovitièko-podravska županija sa 20% investicije (1.768.466,23 kn).

Izgradnjom športske dvorane zadovoljavoljit æe se potrebe vezane uz šport, koji na podruèju opæine Èaèinci ima dugu i bogatu tradiciju te omoguæiti kvalitetnu športsku i fizièku edukaciju djece i svih ostalih stanovnika.

Radovi na izgradnji zapoèet æe krajem mjeseca ožujka, a predviðeni rok izgradnje je 12 mjeseci. [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]