kompostiranjeNakon završenog teorijskog dijela edukacije u sklopu projekta «Obrazovanje poljoprivrednog stanovništva na podruèju PPDS Slavonije i Baranje za ekološku proizvodnju», predavaèa dipl. ing. Ivana Milièeviæa iz Udruge za organsko-biološku proizvodnju «BIOPA» iz Osijeka, održana je i praktièna radionica iz programa Ekološko stoèarstvo – kompostiranje. Radionica je provedena na farmi Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva «Stankoviæ» u Paušincima gdje su polaznici edukacije osobno sudjelovali u izradi komposntne hrpe te savladali sve tajne kompostiranja. Kompost je temelj ekološkog uzgoja bilja koji pridonosi stvaranju mikrobiološke ravnoteže i u kompostu, i u tlu. Humus se iz komposta postupno ugraðuje u tlo, što je najvažnija mjera ekološke zaštite. Edukaciju o kompostiranju vodio je dipl ing. Stevan Radiæ i svojom pozitivnom energijom prisutnima objašnjavao smisao i djelovanje komposta pripremljenog ovom metodom. Osnovni smisao kompostiranja jest oživjeti tlo jer je poznato da samo u živom tlu raste zdrava biljka. Idealno obiteljsko ekološko poljoprivredno gospodarstvo jest ono u kojemu u suživotu žive biljke, životinje i ljudi.

Radionicom kompostiranje završena je edukacija te je 15. listopada provedeno testiranje svih sudionika navedenog programa.

Pedesetak poljoprivrednih proizvoðaèa sa podruèja opæina Èaèinci i Mikleuš tako su stekli potrebno znanje o temema:

 

Suvremena poljoprivredna proizvodnja,

Održiva poljoprivreda,

Ekološka poljoprivreda – povijest, naèela i standardi,

Legislativa – koraci do eko znaka,

Ekološka biljna proizvodnja,

Ekološko stoèarstvo,

Organizacija i udruživanje,

Prerada ekoloških proizvoda,

Ruralni turizam i tradicionalni obrt,

Ekonomika ekološke proizvodnje,

Marketing ekoloških proizvoda.

Image 

23. listopada u Èaèincima je organizirana sveèana dodijela certifikata svim polaznicima edukacije na kojoj je naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ pozdravio sve polaznike edukacije, èestitao im uspješno stjecanje znanja iz programa eko poljoprivrede, zahvalio se predavaèima iz udruge BIOPA Osijek, koordinatoru BIOP-e za Virovitièko-podravsku županiju gospodinu Zvonku Košæaku te izrazio želju i spremnost Poglavarstva opæine Èaèinci u provoðenju ovakvih programa i u buduænosti.

Pogledajte galeriju fotografija

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]