kompostiranjeNakon završenog teorijskog dijela edukacije u sklopu projekta «Obrazovanje poljoprivrednog stanovništva na podruèju PPDS Slavonije i Baranje za ekološku proizvodnju», predavaèa dipl. ing. Ivana Milièeviæa iz Udruge za organsko-biološku proizvodnju «BIOPA» iz Osijeka, održana je i praktièna radionica iz programa Ekološko stoèarstvo – kompostiranje. Radionica je provedena na farmi Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva «Stankoviæ» u Paušincima gdje su polaznici edukacije osobno sudjelovali u izradi komposntne hrpe te savladali sve tajne kompostiranja. Kompost je temelj ekološkog uzgoja bilja koji pridonosi stvaranju mikrobiološke ravnoteže i u kompostu, i u tlu. Humus se iz komposta postupno ugraðuje u tlo, što je najvažnija mjera ekološke zaštite. Edukaciju o kompostiranju vodio je dipl ing. Stevan Radiæ i svojom pozitivnom energijom prisutnima objašnjavao smisao i djelovanje komposta pripremljenog ovom metodom. Osnovni smisao kompostiranja jest oživjeti tlo jer je poznato da samo u živom tlu raste zdrava biljka. Idealno obiteljsko ekološko poljoprivredno gospodarstvo jest ono u kojemu u suživotu žive biljke, životinje i ljudi.

Radionicom kompostiranje završena je edukacija te je 15. listopada provedeno testiranje svih sudionika navedenog programa.

Pedesetak poljoprivrednih proizvoðaèa sa podruèja opæina Èaèinci i Mikleuš tako su stekli potrebno znanje o temema:

 

Suvremena poljoprivredna proizvodnja,

Održiva poljoprivreda,

Ekološka poljoprivreda – povijest, naèela i standardi,

Legislativa – koraci do eko znaka,

Ekološka biljna proizvodnja,

Ekološko stoèarstvo,

Organizacija i udruživanje,

Prerada ekoloških proizvo