Općina Čačinci organizira edukaciju za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.
Edukacija će se održati u četvrtak 09.03.2017. u 17:30 sati u vijećnici općine Čačinci.