legalizacija

Općina Čačinci poziva sve zainteresirane mještane na edukaciju i predavanje o postupku legalizacije objekata koju će izvršiti predstavnik tvrtke Geoprem d.o.o. iz Osijeka.

Edukacija i predavanje održat će se 17. siječnja 2013. godine (četvrtak) u prostorima Hrvatskog doma kulture u Čačincima, Trg kardinala Franje Kuharića 2 u 18:00 sati.