NAZIV PROJEKTA:
Energetska obnova zgrade općine i doma kulture

NAZIV KORISNIKA:
Općina Čačinci

CILJEVI PROJEKTA:
Cilj projekta je pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade općine i doma kulture, povećati energetsku učinkovitost i stabilnost zgrade, povećati korištenje obnovljivih izvora energije – OIE, smanjiti zagađenje zraka te smanjiti režijske troškove, dok je dugoročni cilj pružiti ciljnim skupinama siguran i zdrav boravak u prostorijama u kojima obavljaju posao te ugodniji posjet svim korisnicima.
Ciljna skupina su svi zaposlenici i korisnici prostora općine kao i doma kulture.

Zgrada općine smještena je u središtu naselja Čačinci na adresi Trg Kardinala F. Kuharića 2, a izgrađena je prije 15.02.1968. godine. U ukupnoj površini od 1.150,00 m2 nalaze se prostori općine, uredi turističke zajednice, velika vijećnica te Hrvatski dom kulture koji koriste udruge s područja općine.
Postojeća zgrada ne posjeduje ni rješenje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, stoga bi se, obnovom zgrade riješilo i pitanje pristupačnosti osoba s invaliditetom ugradnjom dizala i/ili pristupne rampe.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projektna dokumentacija će obuhvatiti razradu mjera energetske obnove predmetne zgrade s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti provedbom sljedećih mjera:
– toplinska izolacija vanjskog zida
– toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu
– toplinska izolacija krova
– zamjena vanjske stolarije
– ugradnja dizalice topline zrak – voda
– ugradnja nove cijevne mreže
– zamjena ogrjevnih i rashladnih tijela
– ugradnja sustava regulacije i upravljanja
– izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju
– rekonstrukcija opće rasvjete.
Fizičkom implementacijom i/ili fizičkom realizacijom projekta zgrade doprinijet će se boljem, sigurnijem i energetski učinkovitijem prostoru kojeg će koristiti svi zaposlenici općine, svi zaposlenici i članovi Udruge umirovljenika i Hrvatskog doma kulture te svi korisnici prostora.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

540.859,38 kuna / 71.784,38 eura

Udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10% Općina Čačinci

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornim za njih.