U privitku se nalazi pravovaljana kandidacijska lista za dopunski izbor članova Općinskog vijeća Općine Čačinci iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova Općinskog vijeća Općine Čačinci iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

 

Icon
Izbor članova Općinskog vijeća Općine Čačinci iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine-kandidacijske i zbirne liste