U petak, 06.02.2015. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci u ovom sazivu. Sjednici je nazočilo 10 od ukupno 14 općinskih vijećnika.
Nakon usvajanja Dnevnog reda:
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci,
3. Donošenje izmjene Rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanje,
4. Donošenje izmjene Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik,
5. Donošenje izmjene Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća za područje Općine Čačinci,
6. Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci,
7. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci,
8. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva općine Čačinci,
9. Donošenje odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.,
10. Različito,
pristupilo se aktualnom satu na kojem su postavljena 2 pitanja općinskom načelniku i usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice.
U Komisiju za izbor i imenovanje, Odbor za statut i poslovnik te Socijalno vijeće, iako SDP nije dostavio prijedlog za zamjenu članice u navedenim tijelima, a koja je dala ostavku na vijećničko mjesto, jednoglasno je izabran Branko Knežević na prijedlog načelnika općine.
Odluke vezane uz raspisivanje izbora za Vijeća mjesnih odbora donesene su jednoglasno, dok je Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2014./2015., kojom je dodijeljeno 55 bespovratnih stipendija usvojena sa sedam glasova ZA HDZ-ovih vijećnika i 3 glasa PROTIV SDP-ovih vijećnika.