Civilna zaštita Općine Čačinci

U vijećnici općine Čačinci 24. listopada 2012. godine izvršena je smotra postrojbe Civilne zaštite općine Čačinci.
Općina Čačinci je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku  o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja izradila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za svoje područje, koji su usvojeni na Općinskom vijeću.
Sukladno navedenim planovima formiran je tim civilne zaštite opće namjene, koji je ustrojen po vrsti, sastavu i veličini za općinu Čačinci.
Smotriranje postrojbe i upoznavanje članova iste sa zadaćama obavili su načelnik općine Mirko Mališ, Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica Dražen Rengel, predstavnik Ureda za obranu Željko Šakić te predstavnici tvrtke In konzalting Slavonski Brod, izrađivača navedenih dokumenata.

{gallery}civilna_zastita{/gallery}