Općinski načelnik Općine Čačinci, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu za stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja „BOĆINE“. Javna će rasprava trajati će 8 (osam) dana, počevši od 18. listopada 2023. godine do 26. listopada 2023. godine.

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o prijedlogu za stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja „BOĆINE“ održat će se u srijedu, 25. listopada 2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskog doma kulture.