DSCF1642

U vijećnici općine Čačinci, 28. studenog 2011. godine, održana je prethodna Javna rasprava za izradu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Boćine“.
Uz načelnika općine Čačinci i izrađivača prijedloga plana uređenja, Željka Lovrekovića sa suradnicima, prethodnoj raspravi nazočili su predstavnici HEP-a, komunalnog poduzeća „Papuk“ Orahovica, zavoda za prostorno uređenje VPŽ i predstavnici županije Virovitičko-poravske.
Cilj prethodne rasprave je pribavljanja mišljenja, smjernica, i podataka potrebnih za izradu UPU-a.
UPU Boćine biti će izrađen u skladu sa planovima i strateškim dokumentima prostornog uređenja države, županije i općine.
Racionalno korištenje prostora ostvaruje se uravnoteženjem komponenti s jasno definiranim opredjeljenjima zaštite i očuvanja prostora i okoliša. Za nove namjene moraju se prvenstveno osigurati uvjeti za razvoj unutar već definiranog, a još neiskorištenog građevinskog zemljišta. To znači da se izgradnja unutar UPU Boćine uklapa u razvojnu strategiju naselja Čačinci.
Planom je predviđena manja rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja novih što uključuje izvedbu kolnika dovoljne širine i odgovarajuće konstrukcije za pojačana prometna opterećenja; izvedbu zaštitnih zelenih pojaseva i nogostupa sa odgovarajućom javnom rasvjetom i kompletnom infrastrukturom.