Općina Čačinci u suradnji s Agencijom za promet nekretnina (APN) pokrenula je Program društveno poticajne stanogradnje (POS) na području Općine Čačinci.
Planirana je izgradnja stambene zgrade na Trgu kardinala Franje Kuharića 21 u Čačincima, na k.č.br. 1274 u k.o. Čačinci.

Općinsko vijeće Općine Čačinci je 16. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o uključenju Općine Čačinci u Program društveno poticane stanogradnje (POS), a 03. ožujka 2023. godine Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Čačinci.

Općina Čačinci 26. rujna 2023 objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Čačinci radi utvrđivanja Liste prvenstva koji će trajati do 26. studenog 2023. godine.

Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane, za kupnju stana iz Programa POS, da podnesu Zahtjev koji se zajedno s prilozima može preuzeti u nastavku.