Općina Čačinci u suradnji s Agencijom za promet nekretnina (APN) pokrenula je Program društveno poticajne stanogradnje (POS) na području Općine Čačinci.
Planirana je izgradnja stambene zgrade na Trgu kardinala Franje Kuharića 21 u Čačincima, na k.č.br. 1274 u k.o. Čačinci.
Općinsko vijeće Općine Čačinci je 16. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o uključenju Općine Čačinci u Program društveno poticane stanogradnje (POS), a 03. ožujka 2023. godine Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Čačinci.
Općina Čačinci 13. travnja 2023 objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Čačinci radi utvrđivanja Liste prvenstva koji će trajati do 13. lipnja 2023. godine.
Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane, za kupnju stana iz Programa POS, da podnesu Zahtjev koji se zajedno s prilozima može preuzeti na linku ispod.

 

JAVNI POZIV_za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu POS

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

OBRAZAC 1_Zahtjev za kupnju stana

OBRAZAC 2_Izjava o izvanbračnoj zajednici

OBRAZAC 3_Izjava o vlasništvu stana ili kuće ili neodgovarajućeg stana ili kuće ili prvom stjecanju nekretnine

OBRAZAC 4_Izjava o stanovanju kod člana obitelji

OBRAZAC 5_Izjava o privoli