Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić pri OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci objavljuje

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017./2018. pedagošku godinu

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić pri OŠ A.G.Matoša, Čačinci objavljuje javni poziv za upis djece u program:
1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2011. god. do 31.03.2012. godine
Pozivamo roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od 22. siječnja 2018. godine do 30. svibnja 2018. godine svakodnevno u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama tajništvaOŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– Preslike osobnih iskaznica roditelja
– Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– Preslika kartona imunizacije
– Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. prosinca 2017. godine do 10. siječnja 2018. godine, na adresu:Dječji vrtić pri OŠ Antuna Gustava Matoša, Trg kardinala Franje Kuharića 3, 33514 Čačinci.