Na temelju članka 4. Pravilnika o dodijeli športskih stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik“ općine Čačinci broj 07/13), te članka 40. Statuta općine Čačinci («Službeni glasnik» broj 01/21) Općinski načelnik općine Čačinci 18.10.2021. godine raspisuje Javni poziv za dodjelu športskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Općina Čačinci u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. dodjeljuje učeničke i Studentske športske stipendije.

Visina i broj stipendija odredit će se stavljanjem u odnos raspoloživih sredstava iz Proračuna općine Čačinci i broja učenika i studenata koji zadovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodijeli športskih stipendija učenicima i studentima.

U nastavku se nalazi link na Javni poziv:

Icon
Javni poziv za dodjelu športskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.