Ovim putem pozivamo sve udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladih i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Čačinci, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čačinci za 2022. godinu, da iste prijave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 28. veljače 2022. godine.

Na linku se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te predati u općinu u rokovima navedenim u godišnjem planu natječaja.

Dokumentaciju možete preuzeti na linku: