Nogometni klub „Mladost“ poziva djecu i mlade do 29 godina starosti da se prijave na besplatnu:

– aktivnost Škole nogometa (U-8 djeca 5-8 godina, U-10 djeca 9-10 godina, U-12 djeca 11-12 godina, U-14 djeca 13-14 godina i JUNIORI 15-18 godina, aktivnost Vrtićke nogometne radionice i aktivnost Vježbaonica snage i izdržljivosti na otvorenom kroz projekt „Sport 4 All – Čačinci“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, i to kroz natječaj „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“. Ukupna vrijednost projekta je 995.468,38 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF).

Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti:

 • Djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • Djeca čiji su roditelji korisnici doplatka za djecu
 • Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • Djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • Djeca i mladi s troje i više djece
 • Djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno – ekonomskog statusa
 • Nezaposleni mladi

Za sudjelovanje u projektu „Sport 4 All – Čačinci“ potrebno je priložiti dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini.

Djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni:

 • Potvrda da se roditelji vode u evidenciji HZZ ili
 • Izjava osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a) ili
 • Potvrda o radno – pravnom statusu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djeca čiji su roditelji korisnici doplatka za djecu:

 • Rješenje o priznavanju prava za doplatak za djecu

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi:

 • Rješenje kroz uvjerenje centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba ili
 • Izjava Prijavitelja / Partnera iz koje je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji

 • Izjava Prijavitelja / Partnera ili izjava roditelja iz koje je vidljivo da je dijete / mlada osoba član jednoroditeljske obitelji

Djeca i mladi s troje i više djece

 • Izjava Prijavitelj / Partnera ili izjava roditelja iz koje je vidljivo da je dijete / mlada osoba član obitelji s troje ili više djece

Djeca i mladi s problemima u ponašanju

 • Rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju ili
 • Izjava Prijavitelja / Partnera iz koje je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju

Djeca s teškoćama u razvoju

 • Liječnička potvrda ili druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da se radi o djetetu s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno – jezičnim ili intelektualnim teškoćama ili
 • Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom ili
 • Rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete s teškoćama u razvoju ili
 • Izjava Prijavitelj / Partnera iz koje je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete s teškoćama u razvoju

 

Mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

 • Preslika osobne iskaznice i
 • Dokaz o priznavanju prava na stipendiju za studente slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

Nezaposleni mladi

 • Preslika osobne iskaznice i
 • Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ ili
 • Izjava osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a)

Cilj ovog projekta temelji se na nediskriminaciji djece i mladih po osnovama nepovoljnog položaja i njihovom aktivnom uključivanju u društveni život lokalne zajednice kroz športske aktivnosti.

Prijave se mogu izvršiti putem email adrese (cacinci.sport4all@gmail.com) ili službene facebook stranice nogometnog kluba Mladost.

Sve informacije vezane za projekt „Sport 4 All – Čačinci“ biti će objavljene na službenoj web stranici Općine Čačinci (https://cacinci.hr/) i na službenoj facebook stranici nogometnog kluba Mladost.

Sadržaj poziva isključiva je odgovornost nogometnog kluba „Mladost“ Čačinci.