Upravno vijeće Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:
1. Program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine.
Pozivamo roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoju u Dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Čačinci.
Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od 11. siječnja 2016. godine do 31. svibnja 2016. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama tajništvaOŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
3. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama), dok će se zdravstveni pregledi djece odvijati prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece Ureda državne uprave Virovitičko – podravske županije.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 23. prosinca 2015. godine do 8. siječnja 2016. godine, na adresu:

Dječji vrtić pri OŠ Antuna Gustava Matoša,
Trg kardinala Franje Kuharića 3,
33514 Čačinci

Obrazac zahtjeva za upis u predškolu – preuzimanje