Općina Čačinci izlaže na javni uvid prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci (dalje: Program).

Uvid u prijedlog programa može se izvršiti u vremenu od 17.09.2021. do 04.10.2021. godine svakim radnim danom od 09:00 – 14,00 sati u prostorijama Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci ili sa službene web stranice općine Čačinci može se preuzeti cijeli prijedlog Programa.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Čačinci u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u općinu Čačinci, poštom, ili na e-mail adrese: opcina@cacinci.hr i blazenka.micevic@agrodet.hr zaključno s 04.10.2021. godine.