U nastavku možete preuzeti konačnu odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Čačinci

Icon
Konačna odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Čačinci