U prilogu se nalaze Konačni rezultati dopunskih izbora članova Općinskog vijeća Općine Čačinci iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Icon
Konačni rezultati dopunskih izbora