Temeljem članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice donijelo je

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE ČAČINCI

U IV. izbornoj jedinici na području Općine Čačinci određuju se biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto broj 1. u Čačincima, Osnovna škola A.G. Matoša, Trg kardinala Franje Kuharića 3, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Čačincima u sljedećim ulicama: Frankopanska, Glavna, Ivana Gorana Kovačića, Ravna, Slavonska, Trg kardinala Franje Kuharića i Vladimira Nazora.

  1. Biračko mjesto broj 2. u Čačincima, Vijećnica Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, na kojem će glasovati birači birači s prebivalištem u Čačincima u sljedećim ulicama: Augustina Dukovića, Braće Radića, Domovinske zahvalnosti, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Mlinska, Radnička i Željka Majora.

  1. Biračko mjesto broj 3. u Čačincima, zgrada Šumarije, Franje Jusupa 2, na kojem će glasovati birači birači s prebivalištem u Čačincima u sljedećim ulicama: Augusta Cesarca, Bana Josipa Jelačića, Bukvička, Franje Jusupa, Josipa J. Štrosmajera, Kolodvorska, Lipovačka, Matije Gupca, Munjarska, Petra Preradovića, Petra Svačića, Slavka Kolara, Trg dr. Franje Tuđmana prvog hrvatskog predsjednika, Vinogradska i Zrinskih.

  1. Biračko mjesto broj 4. u Bukviku, Društveni dom Bukvik, Omera Šilovića bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bukviku.

  1. Biračko mjesto broj 5. u Brezovljanima Vojlovičkim, privatni objekt vl. Ivan Vengert, Brezovljani Vojlovički 55, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Brezovljanima Vojlovičkim i Rajinom Polju.

  1. Biračko mjesto broj 6. u Paušincima, Društveni dom, Josipa Jurenca bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Paušincima.

  1. Biračko mjesto broj 7. u Humljanima, Područna škola, Humljani bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Humljanima, Krajni i Vojlovici.

  1. Biračko mjesto broj 8. u Slatinskom Drenovcu, Centar za posjetitelje JU park prirode Papuk, Trg bana Jelačića 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kraskoviću, Prekoračanima, Pušini i Slatinskom Drenovcu.