Na temelju članka 87.Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) sazivam,

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 8. lipnja 2021. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci

D N E V N I R E D:

1. Izbor predsjednika i članova mandatne komisije,
2. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova općinskog vijeća općine Čačinci,
utvrđivanje članice/člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika,
polaganje prisege članova Općinskog vijeća,

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika općinskog vijeća,
5. Izbor potpredsjednika općinskog vijeća.

Pozivam sve članove Općinskog vijeća Općine Čačinci da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme.

PROČELNICA
Marija Vreš, dipl.oec.