Naime, 15. ožujka 2015. održani su izbori za Vijeća mjesnih odbora: Brezovljani Vojlovički, Bukvik, Čačinci, Humljani, Paušinci i Slatinski Drenovac te su sukladno Odluci o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci održane konstituirajuće sjednice u svih šest VMO.

Tako je za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Brezovljani Vojlovički izabran Goran Čolić (HDZ), dok su ostali vijećnici: Ivan Vengert (HDZ), Jelena Koprivica (HDZ), Juraj Vengert (HSS) i Zoran Drakulić (HSS).

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bukvik izabran je Petar Dadić (HDZ), a Vijeće čine i slijedeći članovi: Antun Jusup (HDZ), Ana Lekić, mag.oec. (HDZ), Milan Milovac (HDZ), Anica Horvat (HDZ), Marko Zuanović (HDZ) i Marija Šikić (HDZ).

Novi predsjednik Vijeća mjesnog odbora Čačinci je Jurica Beštek, mag.oec. (HDZ), a ostali članovi Vijeća su: Davor Ileš, dipl. ing. (HDZ), Kristina Krmpotić, prof. (HDZ), Maja Jurlina, dipl.oec. (HDZ), Marijan Varjačić (HDZ), Josipa Klepač (HDZ), Mirko Štefok (HDZ), Manuela Mališ (HDZ), Šime Knežević (HDZ), Mario Lončar (HDZ) i Željko Milak (HSS).

Predsjednik Vijeća mjesnog Humljani je Krunoslav Gerenčir (HDZ), dok su ostali članovi: Dejana Sabo, struc.spec.oec. (HDZ), Stjepan Jagarinec (HDZ), Daniela Jovanović (HDZ), Davor Boljkovac (HDZ), Biljana Ognjenović (HDZ) i Zlatko Jembrišak (HDZ).

U Vijeće mjesnog odbora Paušinci izabrani su članovi: Nikica Stanković (HDZ), Nataša Martinčević, bacc.admin.publ. (HDZ), Natalija Martinčević-Filipović (HDZ), Siniša Mikec (HDZ), Dario Matijašec (HDZ) i Danijela Matijašec (HDZ), a za predsjednika je izabran Vladimir Držaić (HDZ).

U vijeće mjesnog odbora Slatinski Drenovac izabrani su članovi: Verislav Kmet, mag.edu. filozofije i povijesti (HDZ), Ljeposava Mirković (SDSS), Momčilo Milinković (SDSS), Milka Pavlović (SDSS), a predsjednica je Dragica Vučković (SDSS).

Sve konstituirajuće sjednice sazvao je i otvorio načelnik općine Čačinci, Mirko Mališ, koji je nakon konstituiranja Vijeća, čestitao svim izabranima i iskazao vjeru u dobru suradnju i angažiranost svih u provođenju projekata za dobrobit cijele općine Čačinci.