Budući da se među većim brojem mještana Čačinaca pojavila potreba i želja za ponovnim pokretanjem rada KUD-a, inicijativni odbor dogovara i saziva osnivačku skupštinu koja je održana 07. ožujka 2006. godine. Da mještani Čačinaca žele unaprijeđenje kulturnog života i umjetničkog djelovanja u svom mjestu, vidjelo se po odazivu članova na osnivačkoj skupštini.

Osnovane su četiri sekcije koje odmah počinju sa radom a to su: zbor, folklorna sekcija, tamburaška sekcija i sekcija za očuvanje običaja sela. Po potrebi će raditi i dramsko-recitatorska skupina.

Izvršni odbor zajedno sa svim članovima KUD-a radi na prikupljanju informacija o posjedovanju nošnji, tamburica i ostale imovine KUD-a. Nažalost, članovi nisu naišli na razumjevanje nekih bivših članova pa je najveći dio KUD-ove imovine ostao u „privatnom vlasništvu“ bivših članova. I sada, ovom prilikom, pozivaju se mještani Čačinaca, koji imaju bilo što od imovine KUD-a da to što prije vrate u vlasništvo društva.

Nakon formiranja sekcija iste odmah počinju s radom. Zbor, folklor i tamburaši rade zajedno svakog ponedjeljka a sekcija za očuvanje običaja sela radi odvojeno.

Za vrijeme godišnjih odmora tijekom ljetnih mjeseci sekcije neće raditi a s radom će nastaviti ponovo u rujnu.