Icon
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog Vijeća Općine Čačinci
Icon
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Čačinci
Icon
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora
Icon
Konačni rezultati za izbora za članove općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Konačni rezultati za izbor općinskog načelnika općine čačinci
Icon
Rezultati izbora općinskog načelnika i rezultati izbora članova općinskog vijeća općine Čačinci
Icon
Pravovaljane liste i zbirna lista-općinski načelnik
Icon
Pravovaljane liste i zbirna lista za općinsko vijeće
Icon
Objava biračima-nacionalne manjine
Icon
Objava biračima