U svrhu usklađenja s odredbama Zakona o vodama Skupština komunalnog poduzeća Papuk d.o.o., koju čine Mirko Mališ, načelnik općine Čačinci, Mato Damjan, načelnik općine Crnac, Tomislav Durmić, načelnik općine Zdenci i Josip Nemec, predsjednik Skupštine i gradonačelnik grada Orahovice, niti na posljednjoj sjednici nisu se uspjeli usuglasiti oko podjele komunalnog poduzeća Papuk. Nakon što su na ranije održanoj sjednici čelnici općine Čačinci i Zdenci zatražili na uvid dugogodišnje financijske podatke vezane za financijska ulaganja od strane svih dionika poduzeća, a koja čine temelj za dokapitalizaciju Društva, iz dostavljenih dokumenata vidljiv je nejednak tretman svih suvlasnika Društva. Naime, pojedina ulaganja, čija vrijednost prelazi milijun kuna, u određenu imovinu od strane grada Orahovice prikazana su kao sredstva za dokapitalizaciju, dok ista ulaganja ostalih suvlasnika nisu prikazana u navedenom dokumentu.

Kao predstavnik općine Čačinci inzistirat ću na ravnopravnoj podjeli poduzeća ne pristajući na manje od onoga čime sada raspolažemo. Predložio sam model odvajanja sa osnivanjem novog Društva koje bi preuzelo obavljanje komunalnih djelatnosti koje ostaju nakon odvajanja
vodoopskrbe, odvodnje i distribucije plina, a nakon toga da se nova Društva dokapitaliziraju sredstvima koja su uložena u pojedine djelatnosti, ali pod jednakim uvjetima za sve suvlasnike, što ne odgovara očito svima. Također je neprihvatljiva tvrdnja da su općine Čačinci i Zdenci odgovorne za zaustavljanje investicija, jer se svi slažemo o potrebi odvajanja djelatnosti, a cjelokupni posao oko odvajanja sa osnivanjem novog poduzeća realno je bilo moguće obaviti do kraja ožujka 2014. godine, što je predsjednik Skupštine rezolutno odbio. – rekao je načelnik Mirko Mališ.