Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ukinulo je registracije sredstava za zaštitu bilja koja su razvrstana u I. i II. reregistracijsku grupu sukladno Programu ponovne ocjene sredstava za zaštitu bilja. Vlasnici rješenja o registraciji ili njihovi pravni zastupnici bili su obvezni najkasnije do 1. srpnja dostaviti potrebnu dokumentaciju za ponovnu ocjenu registriranih sredstava za zaštitu bilja, sukladno zahtjevima novog zakonodavstva sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, ako su željeli zadržati na tržištu Republike Hrvatske postojeća sredstva za zaštitu bilja registrirana temeljem Zakona o zaštiti bilja. Vlasnici rješenja o registraciji nisu dostavili traženu dokumentaciju iz koje bi bili jasno vidljivi svi podaci iz kojih bi se mogli procijeniti učinkovitost te rizik za ljude, životinje i okoliš sukladno zahtjevima novog zakonodavstva. Sukladno navedenom Ministarstvo je ukinulo registracije sredstvima za zaštitu bilja navedenim u Popisu sredstava za zaštitu bilja kojima su ukinute registracije – II Reregistracijska grupa. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima su ukinute registracije može se vidjeti ovdje ili na službenoj Internet stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr)