Icon
IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Icon
OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Icon
P R I J E D L O G NEZAVISNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Icon
PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Icon
OBVEZATNE UPUTE BROJ IV o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
Icon
OBVEZATNE UPUTE BROJ III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela
Icon
OBVEZATNE UPUTE BROJ II o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Icon
OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Icon
IZVJEŠĆE o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci