Icon

IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

P R I J E D L O G NEZAVISNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Icon

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ II o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Icon

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Icon

IZVJEŠĆE o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci