ministarstvoMinistarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2007. godine, NN 90/07), a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja, objavljuje se ovaj javni poziv.

Ciljnu skupinu čine nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva ili prije početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje ukoliko je isto započelo nakon 3. kolovoza 2010. godine (za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava), odnosno najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije djelatnosti (za druge oblike djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon 3. kolovoza 2010. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti) te koje ujedno nisu koristile potporu za samozapošljavanje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, odnosno ranije Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Novčana potpora iznosi 30.000,00 kuna, a isplaćuje se jednokratno. Korisnik poticaja dužan je Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavljati tromjesečna izvješća o načinu utroška sredstava poticaja, kao i račune, odnosno kupoprodajne ugovore za strojeve, opremu ili drugo, sukladno poslovnom planu temeljem kojeg je potpora odobrena. Osobe koje navedeno izvješće ne dostave u roku od 90 dana od isplate poticaja ili sredstva utroše nenamjenski dužne su ih vratiti Ministarstvu na način reguliran Ugovorom.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6. Tražitelj sredstava treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Očekivano trajanje zaposlenosti isplatom poticaja za samozapošljavanje je 12 mjeseci, a provjera se vrši uvidom u evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Po isteku navedenog roka namjenski utrošak sredstava utvrđuje Povjerenstvo za unutarnju kontrolu i nadzor namjenskog utroška sredstava iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Po pozitivnom mišljenju Povjerenstva sredstvo osiguranja (bianco mjenica) vraća se korisniku poticaja. U slučaju nenamjenskog utroška sredstava korisnik je ista dužan vratiti na način reguliran Ugovorom. Javni poziv ostaje otvoren do 29. srpnja 2011. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2011. godine.

Obrasci zahtjeva kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, na službenoj Internet stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti www.mobms.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, Obiteljskom centru Virovitičko-podravske županije (www.obiteljskicentar.hr) dok se cjelokupan tekst navedenog javnog poziva može vidjeti na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici Natječaji – Natječaji ministarstva.

Izvor: www.vpz.hr