Općina Čačinci objavljuje NA T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čačinci na neodređeno vrijeme.

Direktor/ica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čačinci prima se se na neodređeno vrijeme.
Za direktora može biti imenovana samo osoba koja uz opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) ispunjava uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje