Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Čačinci za razdoblje 2021.-2025., radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Strateškog programa razvoja Općine Čačinci za razdoblje 2021.-2025 je 28. listopada 2021. godine. Primjedbe na Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Čačinci za razdoblje 2021.-2025se mogu slati na e-mail adresu: opcina@cacinci.hr