IMG_5335

Načelnik općine Čačinci, Mirko Mališ i predsjednik VMO Paušinci, Vladimir Držaić, obišli su u Paušincima radove na  započetoj  rekonstrukciji elektro energetske mreže.
Rekonstrukciju mreže, kroz cijelo naselje, provodi HEP, Pogon Orahovica uz vlastito financiranje, a postavljanje nove javne rasvjete financirat će Općina Čačinci.
Samom provedbom projekta rekonstrukcije riješit će se kvalitetna opskrba mještana Paušinaca električnom energijom i poboljšat će se sigurnost prometa postavljanjem nove javne rasvjete.

{gallery}pausinci1{/gallery}