usteda_vode
Komunalno poduzeće “Papuk” izdalo je naputak o korištenju pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja. Svim stanovnicima općine Čačinci upućuje se korištenje alternativnih izvora vode za podmirivanje potreba (poljevanje, vrtova, pranje vozila, punjenje bazena i sl.) osim za pitku vodu, sanitarne potrebe i protupožarnu zaštitu.