Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima, načelnik općine Čačinci raspisuje Natječaj za dodjelu učeničke i studentske stipendije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Općina Čačinci u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. dodjeljuje učeničke i studentske stipendije.

Dodijeliti će se 20 (dvadeset) učeničkih i 10 (deset) studentskih stipendija kandidatima koji zadovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima, sukladno broju bodova i poziciji na rang listi.

U nastavku se nalazi link na natječaj:

Icon
Natječaj za dodjelu učeničke i studentske stipendije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.