Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci

2022-05-23T11:49:34+01:0023.05.2022 11:49:34|

Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21). predsjednik OV općine Čačinci saziva 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 31.05.2022. godine (utorak) s početkom u 20 sati. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci. DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1.

Plan pregleda i čišćenja dimnjaka za period od 23.05.-27.05.2022.

2022-05-20T13:09:24+01:0020.05.2022 1:08:55|

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku. Narudžbe se odrađuju do 10:00 h. Kontakt broj: 098/904-0180

Novi natječaj LAG-a Papuk

2022-05-17T13:33:31+01:0017.05.2022 1:27:09|

Dana 13.05.2022. godine LAG Papuk objavio je 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i prijelazno

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica

2022-05-17T11:05:11+01:0017.05.2022 11:04:59|

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 ), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07 i 94/13 ), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica ( KLASA: 112-03/22-01/03; URBROJ: 2189-93/22-01/02 od

Plan pregleda i čišćenja dimnjaka za period od 16.05.2022.-20.05.2022.

2022-05-13T12:55:23+01:0013.05.2022 12:55:23|

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku. Narudžbe se odrađuju do 10:00 h. Kontakt broj: 098/904-0180

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022. / 2023.

2022-05-12T11:36:01+01:0012.05.2022 11:29:18|

Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci. Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 12.5.2022.  godine do 31.5.2022. godine svakog radnog dana u vremenu od 08,00 h do 14,30 h. Zahtjevi i

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Čačinci u 2022. godini

2022-05-11T08:05:27+01:0011.05.2022 8:04:10|

Općina Čačinci objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Čačinci u 2022. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do ponedjeljka, 23. svibnja 2022. godine. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se u pisanom obliku, poštom na adresu Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, s naznakom “Za dodjelu javnih

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme-Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica

2022-04-27T08:31:42+01:0027.04.2022 8:31:09|

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, članka 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, KLASA:112-01/21-01/01, URBROJ:2189-93-21-1 od 26.siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Poziv za 5. sjednicu OV općine Čačinci

2022-04-21T12:06:16+01:0021.04.2022 12:05:33|

Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 26.04.2022. godine (utorak) s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci. DNEVNI RED: AKTUALNI SAT 1. Usvajanje

Obavijest umirovljenicima- odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

2022-04-15T09:37:32+01:0015.04.2022 9:35:15|

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja