Statistički podaci o broju stanovnika te površini naselja u općini Čačinci

NASELJE POVRŠINA U km2 2021. 2011. 2001. 1991.
Brezovljani 6,31 50 73 107
Bukvik 10,87 199 249 301
Čačinci 20,62 2162 2110 2349 2617
Humljani 5,05 129 181 235
Krajna 10,03 15 31 73
Krasković 10,90 13 113
Paušinci 6,56 168 217 256
Prekoračani 5,15 5 44
Pušina 29,13 33 51 391
Rajino Polje 5,37 30 46 66
Slatinski Drenovac 31,39 50 72 307
Vojlovica 3,64 18 15 18