Statistički podaci o broju stanovnika te površini naselja u općini Čačinci

NASELJEPOVRŠINA U km22021.2011.2001.1991.
Brezovljani6,315073107
Bukvik10,87199249301
Čačinci20,62211023492617
Humljani5,05129181235
Krajna10,03153173
Krasković10,9013113
Paušinci6,56168217256
Prekoračani5,15544
Pušina29,133351391
Rajino Polje5,37304666
Slatinski Drenovac31,395072307
Vojlovica3,64181518