Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 013-02/21-01/41, Ur.broj: 514-07-03-02/01-21-02 od 24. kolovoza 2021. godine, koja je objavljena na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Virovitičko-podravske županije, obavještavaju se birači s područja Grada Orahovice, te Općine Crnac, Čačinci, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica i Sopje;

Birači, pripadnici srpske nacionalne manjine, mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača, svakim radnim danom u zgradi Virovitičko-podravske županije, Službi za poslove župana i opće poslove, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, telefonom na broj 743-144 ili e-mail: marijana.demsic@vpz.hr.

Posebno napominjemo da na dopunskim izborima birači mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta, te se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Pozivamo pripadnike srpske nacionalne manjine koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti u Službi za poslove župana i opće poslove, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 ili najbližem Matičnom uredu.

Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno do srijede, 22. rujna 2021. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje, u vremenu od 07,00 do 19,00 sati i to na slijedećim lokacijama:

– za birače s područja Grada Orahovice, te Općine Crnac i Čačinci u Matičnom uredu Orahovica, Franje Gavrančića 6,
– za birače s područja Općine Mikleuš, Nova Bukovica i Sopje u Matičnom uredu Slatina, Trg svetog Josipa 10,
– za birače s područja Općine Gradina i Lukač u Službi za poslove župana i opće poslove, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1.