Obavještavamo vas da će službenici carinskog ureda Virovitica biti u prostorijama općine Čačinci dana 12. Siječnja u vremenu od 08:30 do 11:30 sati sa ciljem da vam se omogući da bez dodatnih troškova prijevoza popunite i predate godišnje izvješće o proizveenoj količini rakije.

Obrazac GI-MP-JAP dostupan je na web stranici carinske uprave (prilog 29), a moći ćete ga navedenog dana dobiti u općini.

Napominje se da nije bilo promjene u visini trošarine u odnosu na prošle godine.

Podsjećamo vas da imate obavezu podnošenja godišnjeg izvješća na propisanom GI-MP-JAP do 20. Siječnja 2016. Godie kao i obavezu uplate trošarine do 31. Siječnja 2016. Godine iako u 2015.godini niste pekli rakiju, a niste se odjavili iz registra koji se vodi u carinskom uredu Virovitica

CARINSKI URED VIROVITICA