Općina Čačinci od 01. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja računa isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave putem narudžbenica.

Naime, Općina Čačinci, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (N.N. 94/2018), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu.

Molimo sve naše dobavljače da se pripreme kako bi od 01. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu budući da Općina Čačinci, od navedenog datuma, neće biti u mogućnosti prihvaćati, niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.
Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku (XML formatu) poslani putem informacijskog posrednika.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika.
Informacijski posrednik Općine Čačinci je FINA, a Vi možete odabrati bilo kojeg informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).