Poštovani korisnici usluge isporuke prirodnog plina iz kategorije (ne)kućanstva, ovim putem Vas obavještavamo da zbog izrazitog poremećaja na tržištu plina i unatoč svim našim naporima, nemogućnosti dobave energenta prirodnog plina za naredno razdoblje (nadolazeća plinska godina) PAPUK d.o.o. od 1. listopada 2022. više neće biti u mogućnosti osigurati navedeni energent, a samim time niti vršiti opskrbu plinom na distributivnom području društva Papuk plin d.o.o.
Na distribucijskom području društva Papuk plin d.o.o. imate pravo na promjenu opskrbljivača plinom na tržištu ili podnijeti zahtjev za prelazak na zajamčenog opskrbljivača HEP plin d.o.o. Osijek, najkasnije do 7. listopada 2022. godine, na e-mail: zahtjev.plin@.hep.hr.

Cijena plina kod zajamčenog opskrbljivača je nepromjenjiva od 1.10.2022.-31.12.2022. godine.; određena Odlukom (NN 108/2022 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_108_1594.html)

Postupak promijene opskrbljivača:
– preuzeti obrazac promjene opskrbljivača: https://www.hrote.hr/promjena-opskrbljivaca-301, isti
popuniti, skenirati ili fotografirati te poslati novom opskrbljivaču,
– podmiriti sve dospjele račune prema PAPUK d.o.o..

 

PAPUK d.o.o._obavijest_poduzetništvo od 1.10.2022