Jedinstveni upravni odjel Općine Čačinci, objavljuje II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci. Javna će rasprava trajati će 8 (osam) dana, počevši od 12. veljače 2024. godine do 19. veljače 2024. godine.

Javno izlaganje u okviru ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci održat će se u srijedu, 14. veljače 2024. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Čačinci.