Jedinstveni upravni odjel Općine Čačinci, objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci. Javna će rasprava trajati će 8 (osam) dana, počevši od 15. studenog 2023. godine do 23. studenog 2023. godine.

Javno izlaganje u okviru ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci održat će se u srijedu, 21. studenog 2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Čačinci.