Potvrde o podacima iz kaznene evidencije koje su potrebne svim kandidatima prilikom predaje kandidacijskih lista/kandidatura izdavat će se u Slatini, Stalna služba Općinskog suda Virovitica, Trg sv. Josipa 12 od 20. travnja do 4. svibnja svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati na temelju zahtjeva za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije – Obrazac VIIa (obrazac dostupan na poveznici ispod) uz koji je obvezno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice.
Dodatne informacije o izdavanju potvrda iz kaznene evidencije dostupne su na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa.

Icon
Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije