Naručitelj Općina Čačinci priprema otvoreni postupak javne nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste: Ulica Franje Jusupa i Ulica Petra Svačića u Čačincima.
Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Općina Čačinci putem službene internet stranice https://cacinci.hr dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.
Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave eventualne primjedbe i prijedloge na dokumentaciju o nabavi, na adresu elektroničke pošte opcina.cacinci@vt.t-com.hr zaključno sa 27.9.2017. godine.
Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.