Tvrtka Asanator će u vremenu od 01. do 05. ožujka vršiti sustavnu deratizaciju na području općine Čačinci kako slijedi:
plan_deratizacije_cacinci

 

Obavijest