Obavijest o sustavnoj deratizaciji na području općine Čačinci

Tvrtka Asanator će u vremenu od 01. do 05. ožujka vršiti sustavnu deratizaciju na području općine Čačinci kako slijedi:
plan_deratizacije_cacinci

 

Obavijest

2017-06-27T13:51:52+00:00