Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Čačinci, kojima su Ugovori o zakupu i Ugovori o privremenom korištenju istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da se jave u prostorije Općine Čačinci, od 02. svibnja 2018. godine, radi produženja isteklih ugovora.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

a) presliku osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili presliku odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslika iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,

b) presliku isteklog ugovora o privremenom korištenju,

c) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Čačinci da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o privremenom korištenju i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

d) potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja,

e) izjavu o podmirenim svim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Zakupci su dužni prilikom podnošenja zahtjeva podmiriti sve financijske obveze po pitanju zakupa.

Icon
ZAHTJEV-Ugovor za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Icon
UPUTA-privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta