Produljuje se rok za dostavu prijava projekata udruga iz područja kulture, sporta i humanitarne skrbi utvrđen Javnim pozivima objavljenim 13.01.2021. godine

Ovim putem pozivamo sve udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladih i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Čačinci, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čačinci za 2020. godinu, da iste prijave.

Na linku se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te predati u općinu u rokovima navedenim u godišnjem planu natječaja.

Dokumentaciju možete preuzeti na linku: